Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu

12 marca 2020 r., w godz. 9.30–17.00
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, Polska

 
The role of volunteering in the implementation of the UN Sustainable Development Goals – Nine years on from the European Year of Volunteering
12 March 2020, 9.30 a.m.- 5.00p.m.
Chancellery of the Prime Minister of Poland, 00-583 Warsaw Al. Ujazdowskie 1/3
 
REGISTRATION IS NOW CLOSED
 

Aby się zarejestrować, prosimy o wypełnienie wszystkich pól.   /  Please complete all the relevant fields below in order to register for the event

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe do wypełnienia.  /  All fields marked with * are required.

 

Dane osobowe / Personal details

 
Płeć / Gender
 
 
 
 
Imię / First Name*
 
 
Nazwisko / Last Name*
 
 
Adres e-mail / Email*
 
 
Stanowisko / Job title*
 
 
Organizacja / Organisation*
 
 
 

Ochrona danych osobowych / Data protection

 
Czy zgadzasz się na umieszczenie swojego nazwiska, stanowiska i nazwy organizacji w wykazie uczestników, który zostanie rozdany innym uczestnikom w celu tworzenia sieci? / Do you agree to your name and organisation being included in the list of participants that will be distributed during the event to the other participants for networking purposes?*
 
Yes, I agree / Tak, zgadzam się
No, I do not agree / Nie, nie zgadzam się
 
 
 
 

Spotkanie będzie nagrywane w trybie wideo i audio. Zostaną również wykonane zdjęcia. Nagrania (audiowizualne i fotografie) zostaną następnie częściowo wykorzystane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w publikacjach EKES-u. Mogą one również zostać poddane nieznacznej edycji (np. pod względem jasności lub regulacji kontrastu).
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie prywatności.

This meeting will be video and audio recorded. Photographs will also be taken. Recordings (audio-visual and photographs) will be used partially for the EESC website, in the EESC social media & in EESC publications afterwards.Slight editing might also take place (e.g. brightness and/or contrast adjustment). For further information please refer to the privacy statement

 
Czy zgadzasz się na nagrywanie i publikowanie swojego wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w publikacjach EKES-u? / Do you agree to having your image recorded and published?
 
I agree to have my image recorded and published on website and in social media.
I DO NOT agree having my image recorded and published on website and in social media. / NIE zgadzam się na rejestrowanie mojego wizerunku i jego publikowanie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
 
 

Kwestie praktyczne / Practical

 
Prosimy wymienić wszelkie wymogi w zakresie dostępności / Please specify if you have any accessibility requirements
 
 
 
 
 
Po zakończeniu rejestracji otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację. Proszę go wydrukować i przedstawić w dniu wydarzenia, wraz z dokumentem tożsamości lub paszportem.
Masz pytania? Wyślij e-mail do: EuropeanValues-GRIII@eesc.europa.eu

UWAGA: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny nie pokrywa kosztów podróży i pobytu.

When you have finished registering you will receive an email to confirm your registration. Please bring this email with you on the day of the event, together with your ID card or passport.
Questions? Please send those to EuropeanValues-GRIII@eesc.europa.eu

N.B.: The European Economic and Social Committee does not cover travel and subsistence costs.     
 

Lista mailingowa / Mailing list

Jeżeli chcesz otrzymywać jeden z naszych biuletynów, kliknij TUTAJ. / To sign up for one of our newsletters, click HERE